Sponsoring

KLM heeft zich ten doel gesteld om Europa’s meest klantgerichte, innovatieve en efficiënte netwerk luchtvaartmaatschappij te worden, maar KLM wil ook maatschappelijk betrokken zijn. Daarom levert ze diverse inspanningen met geselecteerde partners ter bescherming van het milieu en voor het behoud van cultureel erfgoed. Daarnaast ondersteunt KLM enkele grote instellingen voor hulp aan mensen in nood.

Wings of Support

KLM heeft haar eigen goede doelenstichting “Wings of Support”. Dit is een initiatief van KLM- en Martinair-medewerkers die zich inzetten voor onderdak, onderwijs en medische verzorging voor behoeftige kinderen wereldwijd.

KLM’s inspanningen voor het behoud van cultureel erfgoed en meer in het algemeen voor de bloei van Kunst en Cultuur laten zich zien in een aantal partnerships. Zo ondersteunt KLM het Koninklijk Concertgebouw, het Koninklijk Concertgebouworkest en een aantal gewaardeerde kunstmusea en theaters in Nederland. KLM kiest vaste partners voor langere tijd voor een heldere focus en de zo efficiënt mogelijk inzet van de beschikbare middelen.

KLM verbindt zich niet aan initiatieven in relatie tot politieke, religieuze of aanstootgevende onderwerpen of gevaarlijke sporten. Op sportief gebied steunt KLM de golfsport en diverse hardloopevenementen.

Individuele sponsorverzoeken

De middelen die KLM beschikbaar heeft voor sponsoring worden volledig besteed aan de hierboven beschreven thema’s. Daardoor is er helaas geen ruimte voor het honoreren van individuele verzoeken voor sponsoring. Mochten er middelen beschikbaar komen voor individuele aanvragen, dan zullen wij daarvan op deze pagina melding maken.